Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
Administrator Danych
 
 1.  Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem ……………………..  (dalej: „Serwis”) jest Spółka Grupa Luxpol Wolek Spółka komandytowa z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Przemysłowej 60, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000960123, posiadająca nadany NIP: 6462947725 oraz REGON: 365855530.
 2. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych za pomącą Serwisu dokonywane jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 3. Korzystanie z Serwisu nie jest uzależnione od udostępnienia Administratorowi danych osobowych użytkownika i nie jest uzależnione od uaktywnienia plików cookies.  
 4. Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia niektórych usług, do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od Administratora komunikatów marketingowych.
 
Cel zbierania danych
 
 1. Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika Serwisu w znajdujących się w niej formularzach, będą przetwarzane przez Administratora wyłączenie w celu realizacji usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy lub oferty, zakresie świadczonych usług albo też w celach marketingowych Administratora na podstawie wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust 1 lit. a RODO - udzielona zgoda, art. 6 ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi mogą być przetwarzanie również w celach księgowo-podatkowych oraz prawnych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Wszelkie dane podane w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.
 4. Przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej użytkownika Serwisu, dokonywane będzie w zależności od treści wyrażonej przez użytkownika zgody.
 5. Wszelkie dane przesyłane przez użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą - w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. Art. 221 Kodeksu Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą- art. 6 ust1 lit. a RODO.
 
Zakres zbierania danych
 
 1. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy od okoliczności korzystania z Serwisu i może obejmować: imiona i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub zameldowania, adres siedziby, adres IP. Administrator może również gromadzić inne informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z jego usług za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji: Polityka Cookies.
 2. Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics.  Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Aby dać użytkownikom korzystającym z Serwisu więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samego Serwisu lub innych sieciowych usług analitycznych.
 3. Na stronach Serwisu mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Administrator nie ma wpływu i nie bierze odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.
 4. Administrator informuje, że Serwis może posiadać linki prowadzące do i ze stron internetowych, które mogą być prowadzone przez jego partnerów, reklamodawców czy jednostki stowarzyszone. Korzystając z takiego linka celem przejścia na którąkolwiek z takich stron, należy mieć świadomość, że serwisy te posiadają własne polityki prywatności, a Administrator nie przyjmujemy odpowiedzialności za przetwarzanie przez nie danych osobowych. W związku z powyższym, należy zapoznać się z politykami prywatności takich serwisów przed podaniem im swoich danych osobowych.
 5. Adresy IP użytkowników korzystających z Serwisu mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania Serwisu.
 
Zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych
 
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z treścią RODO, i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostepnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 
Prawa użytkowników Serwisu
 
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • 1.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • 1.2. wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
 • 1.3. wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • 1.4. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 1. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, należy kontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: ……………………………… 
 
Dostęp osób trzecich
 
 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
 2. Dane osobowe użytkowników strony mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności - właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe mogą być powierzone innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora. Niemniej jednak, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 
W procesie przesyłania wiadomości drogą e-mailową (wysyłka newslettera) Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem profilowania, w celu dopasowania treści wiadomości do preferencji określonego użytkownika.
 
Miejsce przetwarzania danych
 
Gromadzone dane osobowe nie będą przesyłane i przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). 
 
Okres przetwarzania danych
 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres uznany za konieczny do realizacji celów Administratora, przy czym, gdy dane osobowe przetwarzane są dla różnych celów, rzeczywisty okres przechowywania danych będzie zależał od tych celów. Wraz z upływem tego okresu będą one kasowane.
 
Polityka plików cookies
 
 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • 4.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • 4.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • 4.3. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • 6.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • 6.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • 6.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • 6.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • 6.5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2.  Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej a także pod adresami: wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com
 5. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu Administrator może używać także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu. 
 
Zmiana Polityki Prywatności
 
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzone w serwisie. O dokonanych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie, Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.